11
May

TABEL QADHA’ DAN FIDYAH

Umat Islam wajib menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun, beberapa kelompok orang yang boleh tidak berpuasa saat Ramadan. Allah SWT memberikan keringanan kepada beberapa orang yang boleh tidak...

Read More